Logħob bil-kliem

Kif taf li l-ħallelin kienu Nsara?
Għax kienu mgħammda