Dawk li jagħmlu
l-hand santizers
bħalissa min jaf
x’jogħrku jdejhom