aħjar għalih

ma jinteressanix minnu,
jista’ jmur jixxejjer,
inkella ħaqqu ta’ li ġralu