Taqbila


Qata’ xagħru
Wiċċu ċkien
Minn gurilla
Sar ġurdien

 

Varjanti

 

Qata’ xagħru
Wiċċu ċkien
Kien xadina
Sar ġurdien

Qata’ xagħru
Wiċċu ċkien
Baqa’ ikrah
Bħalma kien

Qata’ xagħru
Wiċċu ċkien
Baqa’ ikrah
Hekk kif kien

Qata’ xagħru
Wiċċu ċkien
U ġie isbaħ
Milli kien

Qata’ xagħru
Wiċċu kiber
U (i)mnieħru
Ħareġ xiber

Qata’ xagħru
Wiċċu kiber
U widnejh
Ħarġulu xiber

Qata’ xagħru
Wiċċu kiber
U widnejh
Qabżulu xiber

Qata’ xagħru
Wiċċu kiber
Widnejh qabżu
’l barra xiber

Qata’ xagħru
Wiċċu kiber
U ġie qisu
Tank taż-żibel

Qata’ xagħru
Wiċċu kiber
Qisu sar
Landa taż-żibel

Qata’ xagħru
Wiċċu kiber
Minn barmil
Sar tank taż-żibel

Taf xi verżjoni oħra ta’ din it-taqbila?