Tmeċlaq u tpeċlaq
ivarjaw f’ħoss wieħed
imma t-tnejn
iweġġgħu l-widnejn

Charles Sammut