Logħob bil-kliem

Il-mara xtrat libsa tight
U ħaditli rasi

Ħajr
Pawlu Mizzi
Min jitwieled vojt ma jmutx kwadru