Għala l-Għid żmien ta’ tbatija kbira?
Għax taqla’ l-bajd