Il-verb ried (jew ħiet) nużawh bħala mudell biex niktbu verbi moħfijin tal-ewwel forma bħal biegħ.

riedbiegħriedbiegħ
imperfettimperfettperfettperfett
rridnbigħridtbegħt
tridtbigħridtbegħt
jridjbigħriedbiegħ
tridtbigħriedetbiegħet
rridunbigħuridnabegħna
tridutbigħuridtubegħtu
jridujbigħuriedubiegħu

 

Mela fuq

niktbu

riedha bieha
ma ridthomx ma bethomx 
hi tridkom hi tbikom
huma jriduli huma jbiuli