U li kieku u fil-każ
Dak li ġara ma ġarax
Li ħa jiġri ħa jkun sar
Li ħa jsir għadu ma sarx