Tagħwiġ l-ilsien

Toni tagħna tani tina
talli tajtu tuta tajba;
talli tajtu tuta tajba
Toni tagħna tani tina

 

Varjanti

Toni tagħna tani tina tonda
talli tajtu tuta tajba
talli tela’ t-telgħa tat-Tramuntana

Toni tagħna tani tina
talli tajtu tuta tajba
trid tarah lil Toni tagħna
tiela’ t-telgħa tat-Tintillu
“Ta, Toni, tin tlieta tonn
Tatinix tonn tinten
Tin tonn tajjeb,
ta, Ton”