Fid-dinja tikber u tiċkien skont kif tuża l-ilsien

– Ġorġ tal-Mużew
(l-Għannej tal-Mulej)