interjezzjoni
ngħiduha, fost l-oħrajn, meta ninħasdu
ommi ma x’qatgħa tani
meta nifirħu u nistagħġbu
kemm hi brava ommi ma
meta nkunu mxebbgħin
ommi ma kemm tredden