Ommi ma 2018-05-13T14:56:51+00:00

Project Description

interjezzjoni
ngħiduha, fost l-oħrajn, meta ninħasdu
ommi ma x’qatgħa tani
meta nifirħu u nistagħġbu
kemm hi brava ommi ma
meta nkunu mxebbgħin
ommi ma kemm tredden

Facebook Comments