ma ħallitux

bil-buri, bil-geddum,
bil-bajda mdawra,
donnu raqad mikxuf