Kemm taf dwar il-partijiet ta’ ġisimna bil-Malti?
Agħmel dan il-kwiżż u sfida lil sħabek.