Min mejjet għal qatra u min mejjet fis-sakra.
Agħmel dan il-kwiżż dwar il-fqir u s-sinjur, il-karti u l-fidda, il-flejjes u l-ispejjeż.