kwareżimal

ġejja mit-Taljan quaresimale, aġġettiv minn quaresima,
jiġifieri r-Randan, l-erbgħin jum sawm u ċaħda
qabel il-festa tal-Għid il-Kbir

Quareisma marbuta ma’ quaranta, erbgħin.
Il-Malti jgħid mal-kwaranta jibda jittanta
u l-kwareżimal bil-lewż mitħun u l-kannella
tentazzjoni ta’ veru!