Dak li lejlet l-ewwel tas-sena
nqabad jisraq kalendarju

Dabbar tnax-il xahar