Jaqbdu bil-karta

Min hu artab, fin,
pulit, delikat, petitu,
ta’ arani u la tmissnix

Tingħad ukoll jaqbdu bit-tissue

 

Taf lil xi ħadd hekk? Immarkah hawn taħt