Iż-żunżana ddur iddur
Fuq il-bejt tal-kaċċatur
Meta tasal taħt il-mina
Tagħmel żinn żann żunn