meta tqum qisek qlajt daqqa ta’ trakk
u b’xejn ma tkun tista’ tiġi f’tiegħek