aċċjomu

ġejja mill-frażi Latina Ecce Homo,
dan hu l-bniedem, li qalha Ponzju Pilatu
meta ppreżenta lil Kristu flaġellat